5/03/2007

El Dorado 5/3 Results

5/3 – Osaka IMP Hall
1. Brahman Shu beat Toshiyuki Sato in 9:08 with a half crab.
2. King Pocota & Shogo Takagi defeated Yosuke Aoki & Mototsugu Shimizu in 9:16 when Takagi used the Jet Punch 1.25 on Aoki.
3. Brother YASSHI/Yuji Hinomoto/Masaaki Okimoto beat Antonio Honda/Bear Fukuda/ken45/Naoki Numazawa in 16:10 when Okimoto used a cradle on ken45.
4. Takashi Sasaki & Naoki Tanizaki defeated Brahman Kei & Takuya Sugawara in 13:17 when Tanizaki used the Casanova on Kei.
5. Banana Senga/KAGETORA/Touru Owashi beat HARASHIMA/Shuji Kondo/Milanito Collection at in 15:50 when Kagetora used the Ikkitkousen on Milanito.

No comments: