6/17/2007

E-STYLE 6/16 Results

6/16 – Nishi-Chofu Sports Arena drawing 103 fans
1. Yuko Sato beat Keita Yano in 6:27 with an inside cradle.
2. Nagase-kancho & Banji Takada defeated Naoki Matsumoto & Yuko Miyamoto in 12:24 when Takada pinned Matsumoto after a union powerbomb.
3. Tomohiko Hashimoto/Hiroshi Kosakai/Masato Shibata beat Tsuyoshi Kurihara/Kyosuke Sasaki/Yuta Yoshikawa in 13:31 when Shibata used the Big Crunch on Yoshikawa.
4. E-STYLE Openweight Title: Kazuhiro Tamura defeated Chon-Shiryu in 18:31 with a jujigatame to retain his title.

No comments: