3/18/2007

Michinoku Pro Lineups From 3/24 - 3/31 (Featuring Manabu Nakanishi & Hiroyoshi Tenzan)

3/24 – Asakura City Yamagi Seika Market
1. ken45° vs. Yuko Sato
2. Kanjyuro Matsuyama vs. Rei
3. Hayato Jr. Fujita vs. Maguro Ooma
4. Banana Senga & Kagetora vs. Kei y Shu Sato
5. HAPPY MAN/Rasse/Hiroyoshi Tenzan vs. Kesen Numa-jiro/Shinji Nohashi/Jinsei Shinzaki

3/25 – Aso Village Hakushi Gym
1. 3 Way Dance: Kanjyuro Matsuyama vs. Maguro Ooma vs. Rei
2. Hayato Jr. Fujita vs. Yuko Sato
3. Kesen Numa-jiro vs. Kenshiro Yukimura
4. Banana Senga & ken45° vs. Kei y Shu Sato & Kei Sato
5. HAPPY MAN/Rasse/Hiroyoshi Tenzan vs. Kagetora/Shinji Nohashi/Jinsei Shinzaki

3/26 – Kumamoto Hungnam Hall
1. 3 Way Dance: ken45° vs. Kesen Numa-jiro vs. Kanjyuro Matsuyama
2. Hayato Jr. Fujita vs. Rei
3. Banana Senga vs. Kenshiro Yukimura
4. Kagetora/Rasse/Yuko Sato vs. Maguro Ooma/Kei y Shu Sato
5. HAPPY MAN & Hiroyoshi Tenzan vs. Shinji Nohashi & Jinsei Shinzaki

3/27 – Shimabara City Revival Arena
1. Rei vs. Yuko Sato
2. ken45° vs. Kanjyuro Matsuyama
3. Banana Senga vs. Hayato Jr. Fujita
4. HAPPY MAN/Kagetora/Rasse vs. Maguro Ooma/Kei y Shu Sato
5. Kesen Numa-jiro & Manabu Nakanishi vs. Shinji Nohashi & Jinsei Shinzaki

3/28 – Nagasaki NCC Studios
1. ken45° vs. Yuko Sato
2. Kanjyuro Matsuyama vs. Rei
3. Kesen Numa-jiro vs. Maguro Ooma
4. Banana Senga & Hayato Jr. Fujita vs. Kei y Shu Sato
5. HAPPY MAN/Shinji Nohashi/Jinsei Shinzaki vs. Kagetora/Manabu Nakanishi/Rasse

3/31 – Mogami Town Central Community Center
1. Rei vs. Mototsugu Shimizu
2. Kanjyuro Matsuyama vs. Otokosakari
3. HAPPY MAN & Rasse vs. Kesen Numa-jiro & Shinji Nohashi
4. Battle Royal

No comments: