7/16/2007

Big Japan 7/16 Results

7/16 – Koshigaya Katsura Studios in Saitama drawing 450 fans
1. Daisuke Sekimoto beat Keita Yano in 10:43 with the Boston Crab.
2. Fantastik & GENTARO defeated Yusaku Obata & Onryo in 10:42 when GENTARO used a jackknife hold on Obata.
3. Katsumasa Inoue & Mammoth Sasaki beat Daikokubo Benkei & Yuichi Taniguchi in 13:26 when Sasaki used the 29-years-old on Taniguchi.
4. Milanito Collection at & Mototsugu Shimizu defeated MEN’s Teioh & Shinobu in 11:40 when Milanito pinned Shinobu.
5. Kazu Imai & Jun Kasai beat Atsushi Ohashi & Takashi Sasaki in 19:18 when Kasai used the Camel Clutch on Ohashi.
6. Ryuji Ito/Abdullah Kobayashi/Shadow WX defeated Kintaro Kanemura/Tetsuhiro Kuroda/Masada in 18:14 when Ito used the Dragon Splash on Masada.
7. Miyamoto 7 Match Death Match Trial Series – Match 1 – No Rope Barbed Wire Fluorescent Light Tubes Death Match: Naoki Numazawa beat Yuko Miyamoto in 17:04 with a wakigatame.

No comments: